Barlett & Cenbright email
Systém Di-Base
zvládne vše
Unikátní systém co dokáže řídit Váš obchod, web, procesy a ekonomiku?
Teaser left overlay Klikněte pro více informací
Účetnictví
nebylo snažší!
Díky naší integraci di-base, jsme schopni Vám nabídnou výhodné a přímé řešení účetnictví.
Teaser left overlay Klikněte pro více informací
Hledáte
specialistu?
Společnost Barlett-Cenbright se zabývá personalistikou v oblasti specializovaných profesí.
Teaser left overlay Klikněte pro více informací

Obchod

bc
Barlett - Cenbright
Obchod je jedna z nejsložitějších a nejhůře předvídatelných částí společností a bývá současně nejvíce opomíjená.Díky, zkušenostem, které máme jsme schopni nastartovat
obchod i ve vaší společnosti.V pravidelných intervalech dohlížíme na funkčnost obchodu
a podle získaných informací systém neustále upravujeme.

Pomůžeme vám nastavit proces obchodu tak ,že budete mít přehled nejen o obchodním případu, ale i o všech jeho fázích - od telefonátů vedoucích k první schůzce a dalším schůzkám ,které vedou k realizaci obchodu .Zároveň budete mít přehled o tom ,jak daný obchodník pracuje.

Díky tomu,že budete mít přehled o jednotlivých fázích obchodu a přehledu o tom ,jak daný obchodník pracuje je možná zastupitelnost v obchodním případu a také snadná kontrola.

NASTAVENÍ A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH PROCESŮ

• provedeme analýzu stávajícího stavu a navrhneme nejoptimálnější řešení
• vytvoříme strukturu a nastavíme to,jak má obchod fungovat
• vedeme detailní záznamy o obchodníkovi - dokumenty a záznamy k jednotlivým
obchodním případům
• evidence jednotlivých obchodních případů
• zastupitelnost obchodníka - přehled o tom, v jaké fázi je daný obchod
• díky transparentnosti procesu víte ,jak daný obchodník pracuje
• možnost plánování - rozkouskování obchodní případ na jednotlivé fáze a mít tak
přehled v jaké fázi obchod je
• rozplánování práce obchodníka co a kolik toho může udělat - nastavení denních
norem
• definujeme ,jak se bude obchod a jednotlivé obchodní případy kontrolovat
• kontroluje obchodníky - dle nastavení denních norem
• denní normy namodelujeme do systému

AUDIT PROCESŮ

• analýza obchodních případů ( odhalení chyb, proč daný obchodní případ nevedl
k předpokládanému výsledku)

Jednoduchost, nevyžaduje žádnou složitou instalaci systému.

SELEKCE

• přidělení různých úkolů různým skupinám
• selekce jednotlivých skupin

DATABÁZE

• importace firem z portálu #$notexist

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ

• plánovací kalendář je napojený na systém nejen schůzek, porad, telefonátů
• upozornění, že má ten daný člověk někam zavolat , jít na schůzku

Příklad : Volá operátor , nemáte na něj čas ,požádáte ho , aby Vám zavolal za 2 hodiny. On to zadá do systému a systém ho upozorní na to , že Vám má v daný moment volat.

KOMPARACE

• srovnání výhod interního a externího zaměstnance

Příklad: Zaměstnáte externího zaměstnance s tím,že Vám obvolá databázi klientů. Musíte ho nejen zaškolit ,ale i vyhledat , což znamená dát inzeráty, dělat výběrová řízení.
Ten daný externista po čase přestane práci dělat ,ať z důvodu že nemá čas ( musí třeba k lékaři, na nákup, starat se o děti atd. ) a V tak musíte hledat zaměstnance nového a tím pádem musíte znova projít tím procesem hledání a opět následuje inzerát - pohory - selekce a výběr nejhodnějšího kandidáta na danou pozici.
U interního zaměstnance je výhoda ta ,že ho jednou najdete ,vyškolíte a pracujete s ním na jeho vzdělávání a rozvoji. Pracuje od - do ,Vy díky systému víte jak pracuje,kam kdy volal.

ZASTUPITELNOST

• díky kontinuálnosti informací v systému lze nahradit obchodníka
v daném obchodním případu

STATISTIKY

• statistika vedení obchodních případů - víte ,jak kdo a kolik pracuje

SYSTÉM ŘÍZENÍ

• vedoucí , nadřízený pracovník musí mít informace o práci svých podřízených , aby
je mohl případně korigovat
• online informace o tom ,jak kdo pracuje
• nevolá se několikrát na jedno číslo ,pokud mám externího spolupracovníka na druhé
straně republiky ,tak díky systému a záznamu v systému vidíte ,zda do té firmy
nevolal již nekdo od vás a pokud s někým mluvil, tak víte o čem spolu jednali, jaký
je z toho výstup.
• evidence a záznam komunikace - víte ,co jste s kým řešily a víte, kde navázat na
komunikaci .Např. . Dovoláte se dané osobě,která na Vás právě nemá čas , třeba
musí se synem k lékaři. V dalším hovoru můžete navázat na tuto informaci - daná
osoba cítí Váš zájem nejen jako o klienta,ale i jako o člověka ,což pomáhá budovat
dobré obchodní vztahy.
• možnost nahlédnutí do i na obchodní historii firmy
• historie komunikace kohokoliv jiného nejen vaši - díky záznamům pak víte jaké byly
na danou komunikaci ohlasy,jak ty pozitivní i ty negativní a tím tak může být
komunikace pro Vás s daným klientem jednodušší

GENEROVÁNÍ NABÍDEK

• e-mailových - předpřipravené, předgenerované dopisy, do kterých se dopisují
personifikace
• dohlíží na to ,kdy se má zákazníkovy po obdržeí e-mailu zatelefonovat
• dohlíží na to, kdy se á zatelefonovat znova
• hlídá a upozorňuje na neshody

LOGIKA KONTROLY

• popíšete nám obchodní případ, my ho nakonfigurujeme do systému -
dohlíží na to, za jak dlouho od nabídky se má telefonovat, poslat
objednávka,dohodnout schůzka
• když někdo zapíše úkon určitého typu, tak může někomu jinému tento “
vyskočit “

Příklad: Někdo zadá objednávku a vedení přijde informace třeba na telefon upozornění “ Vydělaly jsme dnes 20 000,- Kč. Nebo se objednávka zobrazí na skladě a díky tomu na skladě vědí co mají distribuovat.

KONTROLA NAD VEDENÍM

• nezaujaté hodnocení z naší strany

NEWSLETTERY

• hromadně rozesílaný email
• bez spamových filrů
• zaměřený na každého konkrétního člověka , na konkrétní e-mail
• rozesílá v časových rozestupech
(ne 1000 e-mailů,ale třeba 5 e-mailů za minutu)

KVALITA

Jediným způsobem jakým přesvědčujeme trh o tom, že to děláme dobře je to, že to děláme dobře.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

• Facebook , Twiter, Linkendl a jiné sociální sítě mohou vaše podnikání cíleně
podpořit.Volbou vhodného média a optimálního způsobu použití dosáhneme
dobrého účinku. Uživatelé internetu mají jasno v tom, že sociální sítě jsou pro ně
přínosem a tím pádem jsou zajímavé i pro firmy . Mohou být médiem přesně cílené
reklamy ,či účinný prostředek při budování značky.
• sociální sítě jsou médiem nové generace,spojují přednosti blogu, chatu, e-mailu,
sdílením souborů a jinými www aplikacemi.
• efektivní doplňková podpora dobrého jména . Můžete poukázat na vše ,co
považujete za dobré,dělíte se o užitečné informace.Prezentujete lidský rozměr
vašeho podnikání.
• sledování novinek v osobním podání- dají se použít jako čtečka zpráv, lze je komu
nikovat, přeposílat , sdílet atd.
• ideální nástroj pro navazování a udržování kontaktů . Pomohou vám získat nové
zákazníky či se dostat k zajímavé příležitosti

VÝHODY

• nezaujatý pohled z vně vaší společnosti
• možnost aplikování zkušeností

VOLITELNÉ

• externí telemarketing
• externí obchodní tým

V rámci všech našich služeb získáváte:

informační systém Di-base® s moduly

• ekonomika
• účetnictví
• evidence úvěrů
• pohledávky
• závazky
• pokladny
• mzdy
• hospodářské výsledky s předpokladem
• DPH s předpokladem
• fakturace
• evidence smluv
• personální evidence
• pracovní smlouvy
• banka
• propojení do internetového bankovnictví
• cashflow
• finanční plány
• docházka
• propojení skladů/financí do webových stránek