Barlett & Cenbright email
Systém Di-Base
zvládne vše
Unikátní systém co dokáže řídit Váš obchod, web, procesy a ekonomiku?
Teaser left overlay Klikněte pro více informací
Účetnictví
nebylo snažší!
Díky naší integraci di-base, jsme schopni Vám nabídnou výhodné a přímé řešení účetnictví.
Teaser left overlay Klikněte pro více informací
Hledáte
specialistu?
Společnost Barlett-Cenbright se zabývá personalistikou v oblasti specializovaných profesí.
Teaser left overlay Klikněte pro více informací

Recruitment

bc
Barlett - Cenbright
• vyhledání a výběr zaměstnance na danou pozici u klienta
• v součinnosti s klientem provedeme personální audit a vyhodnocení zda je přijmutí
nového zaměstnance pro klienta výhodné,nejenom finančně,ale i z organizačního
hlediska
• v součinnosti s klientem sestavení profilu pracovní pozice,na jehož základě bude
kandidát vybrán (odborné a osobní znalosti a schopnosti, dovednosti, praxe,
organizační zařízení, aj.)
• zadání inzerce
• výběr kandidátů z databáze
• spolupráce s náborovými centry nejen v ČR
• s vybranými kandidáty provedené osobní pohovory, odborné, jazykové, osobnostní
testy, profilace profesního zájmu a vyhodnocení kandidáta
• představení kandidáta u uživatele
• v součinnosti s klientem se podílíme na adaptačním procesu zaměstnance
• zaměstnance u klienta sledujeme nejen po výkonnostní a kvalitativní stránce,
ale i osobnostní
• klient získává o náboru na danou pozici statistický přehled
a vyhodnocení provedeného výběrového řízení
• klient si může vytvořit sám personální databázi i z lidí ,kteří se již v minulosti sami
ozvali - může sám aktivně vyhledávat
• zápisy z pohovorů
• personální řízení firmy - mít přehled o tom ,jak daný problém řešil
• klient má přehled o tom ,kdo se mu hlásil na danou pozici minule

V rámci všech našich služeb získáváte:

informační systém Di-base® s moduly

• ekonomika
• účetnictví
• evidence úvěrů
• pohledávky
• závazky
• pokladny
• mzdy
• hospodářské výsledky s předpokladem
• DPH s předpokladem
• fakturace
• evidence smluv
• personální evidence
• pracovní smlouvy
• banka
• propojení do internetového bankovnictví
• cashflow
• finanční plány
• docházka
• propojení skladů/financí do webových stránek