Barlett & Cenbright email

Primář/ka neurologického oddělení (Z34141)


Odpověď
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Lokalita Kolín 


Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče 

Pracovní náplň:


Ředitel Oblastní nemocnice Kolín, a.s vypisuje výběrové řízení na pozici primáře Neurologického oddělení v nemocnici Kolín.

Výběrové řízení - Primář/ka neurologického oddělení
Náborový příspěvek 200 000 Kč

Požadujeme:
• specializovanou způsobilost v oboru Neurologie
• min. 8 let praxe
• organizační a manažerské schopnosti
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost

Nabízíme:
• zázemí velké perspektivní akreditované nemocnice (2x MR)
• kvalitně vybavené pracoviště
• motivující mzdové ohodnocení
• možnost seberealizace
• podporu vzdělávání
• zaměstnanecké benefity (cafeteria systém)

Přihláška musí obsahovat:
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
• veškeré doklady o vzdělání, včetně licence ČLK (doklady úředně ověřené)
• nástin představy o vedení oddělení a jeho směřování
• platný výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Kontakt:
Vlastnoručně podepsanou přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 4. 2024 (včetně) na adresu:
Sekretariát Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, 280 02 Kolín
Obálku označte "NEOTVÍRAT - výběrové řízení - primář/primářka Neurologického oddělení".
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit a to i bez udání důvodu.

Bližší informace: sekretariát ředitele tel: 321 756 506, mail: info@nemocnicekolin.cz

Požadujeme:
Nabízíme: